Accueil Société Si se pa Jodya…Se Demen!!!

Si se pa Jodya…Se Demen!!!

Si se pa Jodya…Se Demen!!! 1

Yon jenerasyon ki gen volonte, vizyon, kouraj ak detèminasyon pral batay nan objektif pou pran desten peyi DAyiti an men. Pou retabli yon peyi kote lòd ak lapè pral, tout bon vre, blayi nan bon kondisyon
nan kreye opòtinite pou tout ayisyen, Kwèm siw vle, « Si se pa Jodya, se Demen ».

« Si se pa jodi se demen »…Tit « Perle Des Antilles »la, n ap reprann li ankò ! Tout fòs sosyo-politik ak ekonomik peyi a pral fè yon konbit, se yon Rèv ! An n kenbe l vivan, an n ekate chemen divizyon an epi travay ansanm nan inite san chire pit, pou favorize, koud-a-koud, enterè siperyè nasyon an men nan lamen.

Peyi agrikol nou ye, nou refize plante, nan sel chita enpote pwodwi etranje, tout deviz nou yo ale… »Si se pa jodya se demen », peyizan nou yo pral fè plantasyon yo fleri nan tout rak kwen peyi a. Pou sispann al gonfle nan vil yo, pou malfektè politik sispann itilize yo kont pwop enterè tèt yo. Sonje sa selman…Peyizan nou yo bezwen fòmasyon, ankourajman ak bon jan ankadreman teknik.

LIRE AUSSI>>  [Interview] Haïti: «Il faut entretenir la mémoire du séisme de 2010»

Peyi nou pa manke bèl plaj ak anpil bèl sit touristik, tout sa yo se gwo Richès Natirèl. Twop distans ant moun lavil ak moun andeyò, twop distans ant pòv ak moun ki posede. Twop distans ant moun save ak iletre, twop distans ant moun k ap fè dezòd ak ajan de lòd. Si se pa Jodya, Se Demen n ap redwi tout distans sa yo, epi rekondwi peyi a nan chemen Lavi.

Nou bezwen yon peyi kote Ayisyen rete lakay yo, kote pou tout moun viv alèz tankou blèz. Pou n sispann al pran imiliasyon lakay lòt nasyon, pandan n ap bay yo gou pou yo vinn Ayiti « Si se pa jodya se demen », nan domenn ensfrastrikti…nou p ap gen kote pou n mete pwogrè. Ann pran konsyans pou n sispann pran kòb nan men letranje pou n kraze pwòp peyi nou.

LIRE AUSSI>>  Haïti et ses radios «mille collines»

Ayiti ki san respè jodya la, gen pou l leve tèt dwat, okenn lòt peyi p ap ka devanse n
Nou te fèl deja, nou ka toujou refèl, ann selman kite santiman patriyotik nou dirije n. An n pataje lanmou, epi reblayi lespwa pou tout Ayisyen, finalman, pran AYITI Oserye. Ayisyen tout plimay gen pou viv nan peyi Dayiti tankou moun ‘Si se pa Jodya, se Demen ».
« James Saint-Amour », Nèg Lenbe Nò Ayiti »

Partager